Klachten

Heb jij een klacht? Wij helpen je graag naar een oplossing.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van je te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die je op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om je klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als je een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij je binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kunt verwachten. Let op: bovengenoemde ziet enkel op klachten inzake de door ons geleverde producten en/of diensten.

Oops! We could not locate your form.